Når er tida moden?

Ein veit omtrent tida på året når eplene bør haustast. Men når er det rette tida å få tatt nye bilde til bedrifta di? Når bør du fornya bildebanken som støttar det visuelle uttrykket for di bedrift, som fortel dei gode historiane om bedrifta di og som får folk til å bli glad i merkevara di?

Read More
Barbro Høyland Andersen