Logodesign

Logoen din er viktig. Den er eit grunnelement som må vera sterk når du skal bygga merkevara di. Derfor startar alltid prosessen rundt ein logo med ei kartlegging rundt kva bedrifta di er, formidlar og tilbyr. Ut frå dette designar eg ein logo som så presist som mogleg får fram dette.

I ei logopakke frå meg får du logovariantar og ulike element som kan brukast fleksibelt og til saman utgjer eit logokonsept. Eg redesignar også eksisterande logoar som treng ei fornying eller ei oppfrisking. 

 
Banner med logo.png