Tofte IoPT

Annhild Margrete Tofte har nyleg starta eiga bedrift. Ho er IoPT-terapeut og tek no imot klientar i eigen praksis i Oslo.

Annhild ønskte seg ein logo og unike bilde til si heimeside. Saman gjekk me inn i kva ho ønskte å formidla gjennom dei ulike visuelle elementa.

Me utvikla ein fargepalett før logoen vart designa og fotograferinga vart gjort, og sluttresultatet blei eit várt, balansert og trygt heilskapleg preg.

 

PRIMÆRLOGO

 
 
Primærlogo@4x.png
 
 

LOGOVARIANTAR

 
 
Sekundærlogo 2@4x.png
 
Sekundærlogo 1@4x.png
 
 

SUBMARKS

 
Submark@4x.png
 
 

FARGEPALETT

 
Fargepalett.png
 

FOTO


HEIMESIDE

 
Klikk på bildet for ein nærare kikk på heimesida til Tofte IoPT

Klikk på bildet for ein nærare kikk på heimesida til Tofte IoPT