Visuell profil

Eg anbefaler alle bedrifter å ha ein tydeleg definert visuell profil for å framstå med heilskap og tydeleg identitet. Det  gir truverd i ein stor og skiftande marknad, og det gjer at bedrifta di blir lagt merke til av målgruppa.

Når eg utarbeider ein visuell identitet for ei bedrift arbeider eg med samanhengen mellom fargar, logo, foto, grafiske element og fontar og samlar dette i ein profilmanual (PDF). Profilmanualen blir eit oversiktleg og inspirerande styringsdokument for all vidare profilering.

Eg ser gjerne nærare på di bedrift sin visuelle profil og kan bidra eit friskt og nytt preg.

 
Profilmanual.jpg